tarife

asgari diş tedavisi ücretleri

2013 yılında uygulanacak diş tedavisi ve muayenesi ücretleri Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından yayınlanmıştır. Aşağıdaki linklerden tarifeleri görebilirsiniz.  1.Grup İllerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi 1.Grup İlçelerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi 2.Grup İllerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi  2.Grup İlçelerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi 3.Grup İllerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi 3.Grup İlçelerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

Continue reading

tarife

işyeri hekimliği asgari sözleşme tarifesi

2013 yılı işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretlerinde katsayı 5,343 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen birim miktarı ile katsayılar çarpılarak işyeri hekim ücreti hesaplanır. Birim miktarı işyeri adedine göre belirlenir. 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7’dir.Bu işyerlerinde işçi başına ücret 2012 de  37,40  TL dir . Belirlenen ücretler net olarak ödenir. 2013 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ   Katsayı :  5,343 İşçi Sayısı Birim Ocak-Aralık 2013 dönemi aylık net ücret (TL) 50-74…

Continue reading

tarife

avukatlık asgari ücret tarifesi

Avukatlık ücret tarifesi 2013 için  resmi gazetede yayınlanmıştır. Tarife tablosu ve çizelgesi aşağıdadır. BİRİNCİ KISIM   BİRİNCİ BÖLÜM   Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 190,00 TL   takip eden her saat için 100,00 TL 2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 365,00 TL   takip eden her saat için 190,00 TL 3. Yazılı danışma için 365,00 TL 4. Her türlü…

Continue reading