Genel

Ücretlerde damga vergisi oranları ve matrahı 2016

Ücret damga vergisi oranı % 07,59 dur. yazı ile onbinde yedi virgül ellidokuz dur.  Oran brüt ücrete uygulanır.  Matrah prim kesilmemiş ve vergi ödenmeden önceki brüt ücrettir. Asgari ücret 2016 yılı için 1647 TL  üzerinden ödenecek damga vergisi 12,50  TL dir . Damga Vergisi Kanunu ve Genel Tebliğ e göre oranlar 2016 yılında uygulanmaktadır. Tüm ücretler için geçerlidir.
57 sayılı damga vergisi kanunu Genel tebliğ’i 1 sayılı Tablo IV 1 b maddesi aşağıdaki şekildedir.

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar damga vergisi oranı %07,59 dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir