ssk

asgari ücret ssk sgk primi 2016

Asgari ücret ssk primi işçi payı brüt asgari ücretten  % 14 kesmek şeklinde hesaplanır .İşverenin ödeyeceği prim oranı %20,05 dir Asgari ücretten işçinin ödeyeceği ssk primi  SSK primi 2016 yılı için 230,58 TL (1647 * %14)   , İşçi payı olarak hesaplanarak ödeme yapılır ve brüt ücretten düşülür. Asgari ücretli için işverenin ödeyeceği ssk primi  2016 yılı için işveren 1647 TL * %20,05 =  337,64 TL ssk primi öder . İşveren payı olarak SGK ya ödemeyi yapar . Ayrıca…

Continue reading