asgari geçim indirimi

2016 yılı AGİ tutarları asgari geçim indirimi miktarları

2016 yılı  AGİ miktarları belli oldu . Brüt asgari ücretin 1647.00 TL olması nedeniyle hesaplama sonuçları tablo halinde aşağıdaki gibidir. Geçerlilik süresi 01.01.2016-31.12.2016 arasıdır. Görüldüğü gibi 1 yıl içinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Brüt asgari ücret                         1.647,00 TL Bekar çocuksuz                                     123,53 Evli, eş çalışıyor  çocuk…

Continue reading

hesaplama

Asgari ücret saat ücreti ve fazla mesai hesaplama 2017

Asgari ücret ile çalışmalarda saat ücreti ve fazla mesai 2017 yılı için aşağıdaki şekilde hesaplanır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Haftada 1 gün tatildir. günlük normal çalışma 45/6 = 7,5 saattir. Aylık 7,5*30 = 225 saat çalışılır. Asgari ücret 2017 yılının tamamı için brüt 1777,50  TL dir. Bu rakamı 225 e bölersek 1777,50/225 = 7,90 TL saatlik ücret ortaya çıkar . Sonuç olarak 2017 saatlik asgari ücret Brüt; 01.01.2017-31.12 2017 arası 7,90 TL   olarak hesaplanır . Mesailerde…

Continue reading

Genel

Asgari ücret ne zaman 1300 TL olacak

Asgari ücret ne zaman 1300 Tl olacak ? 2016 yılı ocak ayından itibaren asgari ücretin net 1300 TL olacağı öngörülmektedir. Bu yaklaşık olarak %30 zam demektir. Direk brüt ücrete %30 zammı yapılacağı  yolsa eş ve çocuk yardımına göre net ücret mi artırılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Asgari ücretin bir kısmı vergi dışı kalabilir. Hükümet kurulduktan sonra çalışma yapılacak ve düzenleme yapılacaktır. Asgari ücrete bağlı tüm hesaplama vergi prim ve borçlanma miktarları da % 30 artabilir.…

Continue reading

2015

2015 asgari ücret 2015 Ocak ne kadar net brüt tablo zammı

1Asgari ücret 2015 yılında ocak haziran için %6 temmuz aralık için %6 zam geldi . Buna göre 01.01.2015-30.06.2015 arası brüt 1201,50  TL  net 949,07  TL ASGARİ ÜCRET 1.201,50 SGK PRİMİ % 14 (-)     168,21 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 (-)       12,02 GELİR VERGİSİ %15 (-)     153,19 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ bekar (+)       90,11 DAMGA VERGİSİ % 07,59 (-)        9,12 NET ASGARİ ÜCRET Bekar için     949,07 İŞVERENE MALİYETİ ASGARİ ÜCRET  1.201,50 SGK…

Continue reading

asgari geçim indirimi

Asgari geçim indirimi 2015 agi 2015 tablo hesaplama

Asgari geçim indirimi 2015 agi tablo hesaplama 2015 asgari ücret Brüt 1273,50 TL oldu. AGİ den önce net rakam 910,44 TL dir . Durumunuza göre aşağıdaki asgari geçim indirimi miktarları eklenerek net elinize geçecek rakamı bulabilirsiniz. Aşağıdaki agi miktarları  bekar                   90,11  Çalışmayan eş                   18,02  1 çocuk için                   13,52  2 çocuk için                   13,52  3.çocuk için                   18,02  4 çocuk için                     9,01  agi üst                …

Continue reading

2017

sakatlık indirimi tutarları 2017

Sakatlık indirimi tutarları 2017 bilgileri aşağıdaki gibidir . I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler)    900.00 II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler)   470,00 III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler)   210,00 Yukardaki tabloda gösterilen miktarlardan  vergi kesilmez. Vergi avantajları aşağıdaki gibidir . 1.derece olanlar 135 TL 2.derece olanlar 70,5 3.derce olanlar için 31,50 TL dir

Continue reading

yıl

Çıraklar için asgari ücret tutarları

Çıraklar için asgari ücret tutarları 2015 yılı Ocak ayında yeniden belirlendi . Yıllara göre çırak asgari ücretleri 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için aşağıdaki şekildedir.2014 Ocak ayından itibaren 16 yaş ayırımı kaldırılmıştır. Tek rakam olmuştur.Tablo yıllara göre düzenlenmiştir. ÇIRAKLAR İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET Yıllar 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 01.07.2015-31.12.2015 arası 382,05 382,05 01.01.2015-30.06.2015 arası 360,45 360,45 01.07.2014-31.12.2014 arası 340,20 340,20 01.01.2014-30.06.2014 arası 321,30 321,30 01.07.2013-31.12.2013 arası 306,45 263,25 01.01.2013-30.06.2013 arası 293,58 251,73…

Continue reading

Genel

Engelli çalıştırma oranı 2017

2017 yılında 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektörde zorunlu engelli çalıştırma oranı  %3 dür. Kamuda ise dolu kadrolara göre Bu oran %4 dür. İstatistiklere baktım. Güncel veri bulamasam da 2003 yılında yapılan araştırmaya göre ülkemizde engellilerin  toplam nüfusa oran %12 ,29  . Bu durumda Bu arkadaşlarımızın iş bulmasındaki sıkıntıyı göz önüne alarak oranın en  az  çalıştırılan işçinin %12 ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum .

Continue reading

ssk

ücret vergi dilimleri 2015

Ücretlilere uygulanan gelir vergisi dilimleri 2015  tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir 12.000 TL’ye kadar   %15   29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası  %20   106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5200 TL, fazlası  %27   106.000 TL’den fazlasının  106.000 TL’si için 25990 TL, fazlası  %35   ücretlinin vergileri

Continue reading

yıl

Yıllara göre En yüksek devlet memuru aylığı 2015

Yıllara göre En yüksek devlet memuru aylığı tablosu aşağıdadır. Gösterge ve ek gösterge toplanarak aylık katsayı ile çarpılır. 2015 yılı verileri eklenmiştir. Dönem aylık katsayı gösterge ek gösterge en yüksek devlet memuru maaşı 1 Ocak 2015 0,079308  1.500  8.000  753,42 1 Temmuz 2014 0,076998  1.500  8.000  731,48 1 Ocak 2014 0,076798 1.500 8.000 731,48 1 Temmuz 2013 0,076791 1.500 8.000 729,51 1 Ocak 2013 0,073837 1.500 8.000 701,45 1 Temmuz 2012 0,071589 1.500 8.000 680,10 1…

Continue reading