net asgari ücret

Net asgari ücret hesabında brüt asgari ücret üzerinden işciye ait prim %14 ve işsizlik primi %1 düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden % 15 vergi kesilir.Sonra %0,759(onbinde 759 ) damga vergisi kesilir. Asgari ücret  miktarı asgari geçim indirimi eklenerek net ele geçen tutar bulunur.

2014 Ocak ayı için net asgari ücret 846 TL dir

2013 temmuz için net bekar agi dahil 803,68 TL  olmuştur

Brüt 2014 ocak                             1.071,00

ssk primi   %14                                 149,94

işsizlik sigorta fonu     %1           10,71

primlerden sonra                        910,35

Gelir vergisi    %15                          136,55

Damga vergisi    %0,759                    8,13

AGİ den  önce                          765,67

Bekar AGİ                                    80,33

Ele geçen                                  846,00

 

 

ÜCRET1.021,50
SSK PRİMİ % 14143,01
İŞSİZLİK SİG.FONU % 110,22
GELİR VERGİSİ %1556,84
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar)73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,597,75
KESİNTİLER TOPLAMI217,82
NET ASGARİ ÜCRET803,68

2013 ocak yine bekar  için 773,01 TL

2012 Temmuz için asgari ücret net hesaplaması

Asgari Ücret Brüt                                                940,50
sigorta prim miktarı (%14)                              131,67
işsizlik sigortası miktarı (%1)                            9,41
gelir vergisi (%15 )                                               119,91
Damga Vergisi(%06,6)                                           6,21
net asgari ücret                                                      673,30
Bekar için agi miktarı                                               66,49
ele geçen asgari ücret                                             739,79

2012 Ocak için

Brüt                                                                               886,50
sigorta prim  (%14)                                                 124,11
işsizlik sigortası ı (%1)                                              8,87
gelir vergisi (%15 )                                                     113,03
damga Vergisi(%06,6)                                                5,85

Asgari Ücret Net                                                         634,64
Bekar agi miktarı                                                         66,49
ele geçen net                                                                  701,13

Diğer yıllar net ve dönemler göre net asgari ücretler aşağıdadır.

YıllarBrütNet
1 Temmuz 2012 net940,50739,79
1 Ocak 2012 net886,50701,13
1 Temmuz 2011 net837,00658,95
1 Ocak 2011 net796,50629,95
1 Temmuz 2010 net760,50599,12
1 Ocak 2010 net729,00576,57
1 Temmuz 2009 net693,00546,48
1 Ocak 2009 net666,00527,13
1 Temmuz 2007 net585,00419,15
1 Ocak 2007 net562,50403,02
1 Ocak 2006 net531,00380,46
1 Ocak 2005 net488,70350,15

net asgari ücret tabloları