2018

kapıcı asgari ücreti ve ödenen maaşı 2018

ASGARİ ÜCRET 2558,00 SGK PRİMİ % 14 358,12 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 25,58 KESİNTİLER TOPLAMI 383,70 NET ELE GEÇEN 2174,30 APARTMAN YÖNETİMİNE  TOPLAM MALİYET 2019 yılı ASGARİ ÜCRET 2558.00 SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (%5 teşvikli ) 396,49 İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 51,16 Maliyet 3005,65 29 2019 ocak ayında kapıcılar brüt 2558,00 ,  net   2174,30 TL alacak . 01.01.2019-31.12.2019  arası brüt asgari ücret 2558,00 TL oldu . Tespit edilen miktar 1 yıl  için…

Continue reading

hesaplama

Asgari ücretli ne kadar işsizlik maaşı alır ? 2018

Asgari ücretli ne kadar işsizlik maaşı alır ? İşsizlik maaşı alınan maaşın %40 ıdır. Fakat maaşınız yüksek olsa bile asgari ücretin %80 ini geçemez . 2018 yılı tamamı  için alacağınız para brüt   %80 i  Brüt 1623,60 TL yi    geçemez . 2018 yılı için  asgari ücret ile çalışanlar işsiz kaldıklarında her ay için  brüt 811.80  TL işsizlik parası alır . Bu miktardan  damga vergisi kesilerek net ödeme yapılır. .Bir çok kişi aldığı ücretin altında bildirildiği…

Continue reading

yıl

yıllara göre asgari ücret

Yıllara göre asgari ücret tablosu Dönemler itibariyle asgari ücret bilgileri aşağıdadır . Net brüt rakamlar ne kadar olduğu  tüm yıllar değişikliği ve artışlar geçmişten günümüze gösterilmiştir. Tablo günlük ve aylık olarak hesaplanmıştır.Eski yıllar asgari ücret bulunmaktadır . Listedeki yıllar 2018, 2017 , 2016,  2015 , 2014,  2013 2012 , 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 , 2004 den 1979 a kadar sayılmıştır .16 yaş üstü ve altı için günlük aylık miktarlar belirtilmiştir. Altı aylık…

Continue reading

asgari geçim indirimi

2018 asgari geçim indirimi

2018 yılında asgari ücretin artışı ile agi rakamlarıda değişti. Bekar çalışan için 152.21 TL agi verilecek . Çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığına göre rakamlar değişmektedir. Asgari ücret üzerinden ödenen en yüksek vergi 258,76 olduğu için en yüksek agi miktarı da aynı rakamdır. Agi miktarları Bekar 152,21 Evli, eşi çalışmıyor   çocuksuz 182,66 Evli, eşi çalışmıyor   1 çocuklu 205,49 Evli, eşi çalışmıyor   2 çocuklu 228,32 Evli, eşi çalışmıyor   3 çocuklu 243,54 Evli, eşi çalışmıyor   4 çocuklu…

Continue reading

2018

2018 asgari ücret net brüt hesaplama tabloları

2018 yılı Asgari ücret açıklandı. 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere % 14,2   zam geldi . Brüt 2029.50  net 1603.12 Tl dir. Bu rakama bekar tek kişinin agi si dahildir.   . Geçerlilik süresi 1 yıl . Aşağıda 2018 yılı hesaplamalarına dair veriler yer almaktadır. Brüt asgari ücret  2029.50 SGK primi                    284.13 İşsizlik primi                 20.30 Gelir vergisi         …

Continue reading

2018

Ev hizmetlerinde çalışanların primi tazminatı ve işsizlik maaşı

Ev hizmetlerinde çalışanların maaşı asgari ücretten en az 1725,08 TL ödenmeli . İşçi primi 284,13  işveren primi 416,95 TL,  %5 teşvikli işveren hissesi  314,57 TL dir. İşsizlik primi işveren için 40,59   işçi için 20,30 TL dir. Aylık 99 TL  asgari ücret yardımı yapılır. Ayrıca  işveren primi hissesi teşvikleri vardır. SGK primi öderken otomatik ödeyeceğiniz miktardan düşer Ev hizmetlerinde çalışanlar işkanununa tabi olmadıkları için tazminat alamazlar . Fakat işsizlik maaşı alabilirler. SGK bildirimleri EK-9 formu bir…

Continue reading

asgari geçim indirimi

Asgari geçim indirimi 2017

Asgari geçim indirimi 2017 rakamları aşağıdadır. Bekar çocuk yok 133,31 Bekar 1 çocuklu 153,31 Bekar 2 çocuklu 173,31 Bekar 3 çocuklu 199,97 Bekar 4 çocuklu 213,3 Bekar 5 çocuklu 226,63 Evli, eşi çalışıyor çocuksuz 133,31 Evli, eşi çalışıyor 1 çocuklu 153,31 Evli, eşi çalışıyor 2 çocuklu 173,31 Evli, eşi çalışıyor 3 çocuklu 199,97 Evli, eşi çalışıyor 4 çocuklu 213,3 Evli, eşi çalışıyor 5 çocuklu 226,63 Evli, eşi çalışmıyor   çocuksuz 159,98 Evli, eşi çalışmıyor   1 çocuklu…

Continue reading

2017

2017 asgari ücret net brüt hesaplama tabloları

2017 asgari ücret açıklandı. Brüt 1777.50  TL oldu.  Neti 1404 TL oldu. AGİ hesaplamalarına göre rakamlar değişiyor.  Hesaplama tablosu aşağıdadır. Ödemeler yıllık olacak. Asgari Ücret 2017     1.777,50 prim         248,85 işsizlik           17,78 vergi öncesi  matrah     1.510,88 GV         226,63 DV           13,49 Net     1.270,75 AGİ         133,31 Toplam     1.404,06 Aylık asgari ücret Devlet katkısı devam edecek.

Continue reading

2016

2016 yılı asgari ücret tutarı ve hesaplama tabloları

2016 yılı asgari ücret açıklandı . Çocuksuz bekar için 1300,69 TL oldu . Eşi çalışmayan  3 çocuklu için asgari ücret 1387,45 Tl oldu . Brüt asgari ücret 1647 TL oldu. İşverene maliyetin % 40 ını devlet karşılayacak . 2016 yılı için 110,10  a tekabül ediyor. Geçerlilik tarihi bir yıldır. 2016 yılında başka zam gelmeyecek. 01.01.2016-31.12.2016 arası hesaplama tablosu aşağıdadır ASGARİ ÜCRET                             1647,00…

Continue reading

hesaplama

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016 yılında   aşağıdaki tabloda gösterildiği  şekilde hesaplanır .2016 yılı rakamları 1 yıl için geçerlidir. Asgari ücretin işverene maliyeti 2016 tablosu İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1647.00  SSK PRİMİ    %20,05 (İşveren Payı) 337,64 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2  32,94  İŞVERENE TOPLAM MALİYET  2017,58 Devlet katkısı 110,10  Katkı sonrası maliyet  1907,48 %5 işveren primi indirimi olursa 82,35  İndirim sonrası maliyet  1825,19   Devlet katkısı 110,10 TL dir İşveren payı prim oranı %20,5  ve işsizlik…

Continue reading