Ev hizmetlerinde çalışanların maaşı asgari ücretten en az 1510.88 TL ödenmeli . İşçi primi 248,85 işveren primi 364,39 TL dir. İşsizlik primi işveren için 35,55  işçi için 17,78 TL dir. Aylık 39,99 asgari ücret yardımı yapılır. Ayrıca  işveren primi hissesi teşvikleri vardır. SGK primi öderken otomatik ödeyeceğiniz miktardan düşer  Teşviksiz ve yardımsız ev sahibine maliyet 2177,44 TL dir   Ev hizmetlerinde çalışanlar işkanununa tabi olma...

2017 ocak ayında kapıcılar brüt 1777,50 ,  net   1510,88  TL alacak . 01.01.2017-31.12.2017  arası brüt asgari ücret 1777,50 TL oldu . Tespit edilen miktar 1 yıl  için verilecek . Ev  hizmetlerinde  çalışacaklara da aynı para verilecek 2017 yılı ocak-haziran  tümünde  kapıcı asgari ücret hesaplamaları ve apartman yönetimine maliyetleri aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 1777,50 SGK PRİMİ % 14 248,85 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 17,78 KESİNTİLER TOPLAMI...

Asgari geçim indirimi 2017 rakamları aşağıdadır. Bekar çocuk yok 133,31 Bekar 1 çocuklu 153,31 Bekar 2 çocuklu 173,31 Bekar 3 çocuklu 199,97 Bekar 4 çocuklu 213,3 Bekar 5 çocuklu 226,63 Evli, eşi çalışıyor çocuksuz 133,31 Evli, eşi çalışıyor 1 çocuklu 153,31 Evli, eşi çalışıyor 2 çocuklu 173,31 Evli, eşi çalışıyor 3 çocuklu 199,97 Evli, eşi çalışıyor 4 çocuklu 213,3 Evli, eşi çalışıyor 5 çocuklu 226,63 Evli, eşi çalışmıyor   çocuksuz 159,98 Ev...

2017 asgari ücret açıklandı. Brüt 1777.50  TL oldu.  Neti 1404 TL oldu. AGİ hesaplamalarına göre rakamlar değişiyor.  Hesaplama tablosu aşağıdadır. Ödemeler yıllık olacak. Asgari Ücret 2017     1.777,50 prim         248,85 işsizlik           17,78 vergi öncesi  matrah     1.510,88 GV         226,63 DV           13,49 Net     1.270,75 AGİ         133,31 Toplam     1.404,06 Aylık asgari ücret Devlet katkısı devam edecek.

Yıllara göre asgari ücret tablosu Dönemler itibariyle asgari ücret bilgileri aşağıdadır . Net brüt rakamlar ne kadar olduğu  tüm yıllar değişikliği ve artışlar geçmişten günümüze gösterilmiştir. Tablo günlük ve aylık olarak hesaplanmıştır.Eski yıllar asgari ücret bulunmaktadır . Listedeki yıllar 2017 , 2016,  2015 , 2014,  2013 2012 , 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 , 2004 den 1979 a kadar sayılmıştır .16 yaş üstü ve altı için günlük ...

Asgari ücret ile çalışmalarda saat ücreti ve fazla mesai 2016 yılı için aşağıdaki şekilde hesaplanır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Haftada 1 gün tatildir. günlük normal çalışma 45/6 = 7,5 saattir. Aylık 7,5*30 = 225 saat çalışılır. Asgari ücret 2017 yılının tamamı için brüt 1777,50  TL dir. Bu rakamı 225 e bölersek 1777,50/225 = 7,90 TL saatlik ücret ortaya çıkar . Sonuç olarak 2017 saatlik asgari ücret Brüt; 01.01.2017-31.12 2017 arası ...

Sakatlık indirimi tutarları 2017 bilgileri aşağıdaki gibidir . I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler)    900.00 II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler)   470,00 III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler)   210,00 Yukardaki tabloda gösterilen miktarlardan  vergi kesilmez. Vergi avantajları aşağıdaki gibidir . 1.derece olanlar 135 TL 2.derece olanlar 70...

Ev hizmetlerinde çalışanların primi tazminatı ve işsizlik maaşı
2017 / 09 Şubat 2017

Ev hizmetlerinde çalışanların maaşı asgari ücretten en az 1510.88 TL ödenmeli . İşçi primi 248,85 işveren primi 364,39 TL dir. İşsizlik primi işveren için 35,55  işçi için 17,78 TL dir. Aylık 39,99 asgari ücret yardımı yapılır. Ayrıca  işveren primi hissesi teşvikleri vardır. SGK primi öderken otomatik ödeyeceğiniz miktardan düşer  Teşviksiz ve yardımsız ev sahibine maliyet 2177,44 TL dir   Ev hizmetlerinde çalışanlar işkanununa...

kapıcı asgari ücreti ve maaşı 2017
2017 / 02 Ocak 2017

2017 ocak ayında kapıcılar brüt 1777,50 ,  net   1510,88  TL alacak . 01.01.2017-31.12.2017  arası brüt asgari ücret 1777,50 TL oldu . Tespit edilen miktar 1 yıl  için verilecek . Ev  hizmetlerinde  çalışacaklara da aynı para verilecek 2017 yılı ocak-haziran  tümünde  kapıcı asgari ücret hesaplamaları ve apartman yönetimine maliyetleri aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 1777,50 SGK PRİMİ % 14 248,85 İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 17,78 KESİNTİL...

Asgari geçim indirimi 2017
2017 , asgari geçim indirimi / 29 Aralık 2016

Asgari geçim indirimi 2017 rakamları aşağıdadır. Bekar çocuk yok 133,31 Bekar 1 çocuklu 153,31 Bekar 2 çocuklu 173,31 Bekar 3 çocuklu 199,97 Bekar 4 çocuklu 213,3 Bekar 5 çocuklu 226,63 Evli, eşi çalışıyor çocuksuz 133,31 Evli, eşi çalışıyor 1 çocuklu 153,31 Evli, eşi çalışıyor 2 çocuklu 173,31 Evli, eşi çalışıyor 3 çocuklu 199,97 Evli, eşi çalışıyor 4 çocuklu 213,3 Evli, eşi çalışıyor 5 çocuklu 226,63 Evli, eşi çalışmıyor   çocuksuz...

2017 asgari ücret net brüt hesaplama tabloları
2017 / 29 Aralık 2016

2017 asgari ücret açıklandı. Brüt 1777.50  TL oldu.  Neti 1404 TL oldu. AGİ hesaplamalarına göre rakamlar değişiyor.  Hesaplama tablosu aşağıdadır. Ödemeler yıllık olacak. Asgari Ücret 2017     1.777,50 prim         248,85 işsizlik           17,78 vergi öncesi  matrah     1.510,88 GV         226,63 DV           13,49 Net     1.270,75 AGİ         133,31 Toplam     1.404,06 Aylık asgari ücret Devlet katkısı devam edecek.

2016 yılı asgari ücret tutarı ve hesaplama tabloları
2016 / 01 Ocak 2016

2016 yılı asgari ücret açıklandı . Çocuksuz bekar için 1300,69 TL oldu . Eşi çalışmayan  3 çocuklu için asgari ücret 1387,45 Tl oldu . Brüt asgari ücret 1647 TL oldu. İşverene maliyetin % 40 ını devlet karşılayacak . 2016 yılı için 110,10  a tekabül ediyor. Geçerlilik tarihi bir yıldır. 2016 yılında başka zam gelmeyecek. 01.01.2016-31.12.2016 arası hesaplama tablosu aşağıdadır ASGARİ ÜCRET                             1647,00 SGK PRİM...

yıllara göre asgari ücret
2017 , yıl / 01 Ocak 2016

Yıllara göre asgari ücret tablosu Dönemler itibariyle asgari ücret bilgileri aşağıdadır . Net brüt rakamlar ne kadar olduğu  tüm yıllar değişikliği ve artışlar geçmişten günümüze gösterilmiştir. Tablo günlük ve aylık olarak hesaplanmıştır.Eski yıllar asgari ücret bulunmaktadır . Listedeki yıllar 2017 , 2016,  2015 , 2014,  2013 2012 , 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 , 2004 den 1979 a kadar sayılmıştır .16 yaş üstü ve altı iç...

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016
2016 , hesaplama / 01 Ocak 2016

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016 yılında   aşağıdaki tabloda gösterildiği  şekilde hesaplanır .2016 yılı rakamları 1 yıl için geçerlidir. Asgari ücretin işverene maliyeti 2016 tablosu İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1647.00  SSK PRİMİ    %20,05 (İşveren Payı) 337,64 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2  32,94  İŞVERENE TOPLAM MALİYET  2017,58 Devlet katkısı 110,10  Katkı sonrası maliyet  1907,48 %5 işveren primi indirimi olur...

2016 yılı AGİ tutarları asgari geçim indirimi miktarları
2016 , asgari geçim indirimi / 01 Ocak 2016

2016 yılı  AGİ miktarları belli oldu . Brüt asgari ücretin 1647.00 TL olması nedeniyle hesaplama sonuçları tablo halinde aşağıdaki gibidir. Geçerlilik süresi 01.01.2016-31.12.2016 arasıdır. Görüldüğü gibi 1 yıl içinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Brüt asgari ücret                         1.647,00 TL Bekar çocuksuz                                     123,53 Evli, eş çalışıyor  çocuk yok                 123,53 Evli, eş çalışıy...

Asgari ücret saat ücreti ve fazla mesai hesaplama 2017
2017 , hesaplama / 01 Ocak 2016

Asgari ücret ile çalışmalarda saat ücreti ve fazla mesai 2016 yılı için aşağıdaki şekilde hesaplanır. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Haftada 1 gün tatildir. günlük normal çalışma 45/6 = 7,5 saattir. Aylık 7,5*30 = 225 saat çalışılır. Asgari ücret 2017 yılının tamamı için brüt 1777,50  TL dir. Bu rakamı 225 e bölersek 1777,50/225 = 7,90 TL saatlik ücret ortaya çıkar . Sonuç olarak 2017 saatlik asgari ücret Brüt; 01.01.2017-31.12 2...

Asgari ücret ne zaman 1300 TL olacak
Genel / 02 Kasım 2015

Asgari ücret ne zaman 1300 Tl olacak ? 2016 yılı ocak ayından itibaren asgari ücretin net 1300 TL olacağı öngörülmektedir. Bu yaklaşık olarak %30 zam demektir. Direk brüt ücrete %30 zammı yapılacağı  yolsa eş ve çocuk yardımına göre net ücret mi artırılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Asgari ücretin bir kısmı vergi dışı kalabilir. Hükümet kurulduktan sonra çalışma yapılacak ve düzenleme yapılacaktır. Asgari ücrete bağ...