2016 yılı asgari ücret tutarı ve hesaplama tabloları

2016 yılı asgari ücret açıklandı . Çocuksuz bekar için 1300,69 TL oldu . Eşi çalışmayan  3 çocuklu için asgari ücret 1387,45 Tl oldu .

Brüt asgari ücret 1647 TL oldu.

İşverene maliyetin % 40 ını devlet karşılayacak . 2016 yılı için 110,10  a tekabül ediyor. Geçerlilik tarihi bir yıldır. 2016 yılında başka zam gelmeyecek.

01.01.2016-31.12.2016 arası hesaplama tablosu aşağıdadır

ASGARİ ÜCRET                             1647,00
SGK PRİMİ % 14 (-)                        230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 (-)         16,47
VERGİDEN ÖNCEKİ MATRAH  1399,95
GELİR VERGİSİ %15 (-)                  209,99
DAMGA VERGİSİ % 07,59 (-)           12,50
NET ASGARİ ÜCRET AGİ hariç     1177,46
AGİ (bekar ve çocuksuz)                     123,53
Net ele geçen                                       1300,99

yıllara göre asgari ücret

yıllara göre asgari ücret

Yıllara göre asgari ücret tablosu Dönemler itibariyle asgari ücret bilgileri aşağıdadır . Net brüt rakamlar ne kadar olduğu  tüm yıllar değişikliği ve artışlar geçmişten günümüze gösterilmiştir. Tablo günlük ve aylık olarak hesaplanmıştır.Eski yıllar asgari ücret bulunmaktadır . Listedeki yıllar 2016,  2015 , 2014,  2013 2012 , 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 , 2004 den 1979 a kadar sayılmıştır .16 yaş üstü ve altı için günlük aylık miktarlar belirtilmiştir. Altı aylık değişiklik şeklinde tabloda tutarlar belirtilmiştir.  Tutarlar brüttür. 2005 yılından sonra TL den altı sıfırın atıldığına dikkat edilmelidir. net tutarlar sitemizde yıllar kategorisinden 2000 yılından itibaren hesaplanarak yazılmıştır. 2014 Ocak ayından itibaren 16 yaş asgari ücret kaldırılmıştır.

a) YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU GÜNLÜK AYLIK BRÜT (Not Net tablo bir sonraki tablodur)

 

 

Yıllar 16 yaş üstü için 16 yaş altı için
Günlük Miktar Aylık Miktar Günlük Miktar Aylık Miktar
01.01.2016- 31.12.2015 54,90 1.647,00
01.07.2015- 31.12.2015 42,45 1273,50
01.01.2015-30.06.2015 40,05 1.201,50
01.07.2014-31.12.2014 37,80 TL 1.134,00 TL
01.01.2014-30.06.2014 35,70 TL 1.071,00 TL ayırım kalkmıştır  ayırım kalkmıştır
01.07.2013-31.12.2013 34,05 TL 1.021,50 TL 29,25 877,50 TL
01.01.2013-30.06.2013 32,62 TL 978,60 TL 27,97 TL 839,10 TL
01.07.2012-31.12.2012 31,35 TL 940,50 TL 26,85 TL 805,50 TL
01.01.2012-30.06.2012 29,55 TL 886,50 TL 25,35 TL 760,50 TL
01.07.2011-31.12.2011 27,90 TL 837 TL 23,85 TL 715,50 TL
01.01.2011-30.06.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65TL 679,50 TL
01.07.2010-31.12.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL
01.01.2010-30.06.2010 24.30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL
01.07.2009-31.12.2009 23,10 TL 693,00 TL 19,65 YTL 589,50 TL
01.01.2009-30.06.2009 22,20 TL 666,00 TL 18,90 YTL 567,00 TL
01.07.2008-31.12.2008 21,29 TL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL
01.01.2008-30.06.2008 20,28 TL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL
01.07.2007-31.12.2007 19,50 TL 585,00 YTL 16,38 YTL 491,40 YTL
30.06.2007-01.01.2007 18,75 TL 562,50 YTL 15,89 YTL 476,70 YTL
01.01.2006-31.12.2006 17,70 TL 531,00 YTL 15,00 YTL 450,00 YTL
01.01.2005-31.12.2005 16,29 TL 488,70 YTL 13,86 YTL 415,80 YTL
01.07.2004-31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
01.01.2004-30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
01.01.2003-31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.07.2002-31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
01.01.2002-30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
01.08.2001-31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
01.07.2001-31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
01.01.2001-30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
01.07.2000-31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
01.01.2000-30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
01.07.1999-31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
01.01.1999-30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
01.08.1998-31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
01.08.1997-31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
01.08.1996-31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
01.09.1995-31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
01.09.1994-31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
01.08.1993-31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
01.08.1992-31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
01.08.1991-31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700
01.08.1990-31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
01.08.1989-31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
01.07.1988-31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
01.07.1987-30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
01.10.1985-30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
01.04.1984-30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
01.01.1983-31.03.1984 540 16.200 370 11.100
01.05.1981-31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
01.05.1979-30.04.1981 180 5.400 120 3.600
01.01.1978-30.04.1979 110 3.300 70 2.100

b) Yıllara göre net asgari ücret listesi  net olarak bekarlar için hesaplanmıştır.

 YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET LİSTESİ NET TABLO 1

asgari ücret dönemi Brüt yıllara göre net
1 Ocak  2016 1.647,00 1.300,99
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,55
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
1 Temmuz 2014 1.134 891,04
1 Ocak 2014 1.071 846,00
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
1 Ocak 2013 978,60 773,01
1 Temmuz 2012 940,50 739,79
1 Ocak 2012 886,50 701,13
1 Temmuz 2011 837,00 658,95
1 Ocak 2011 796,50 629,95
1 Temmuz 2010 760,50 599,12
1 Ocak 2010 729,00 576,57
1 Temmuz 2009 693,00 546,48
1 Ocak 2009 666,00 527,13
1 Temmuz 2007 585,00 419,15
1 Ocak 2007 562,50 403,02
1 Ocak 2006 531,00 380,46
1 Ocak 2005 488,70 350,15
1 Temmuz 2004 444.150.000 318.233.475
1 Ocak 2004 423.000.000 303.079.500
1 Ocak 2003 306.000.000 225.999.000
1 Temmuz 2002 250.875.000 184.251.938
1 Ocak 2002 222.000.750 163.563.537
1 Ağustos 2001 167.940.000 122.186.520
1 Temmuz 2001 146.947.500 107.323.830
1 Ocak 2001 139.950.000 102.369.600
1 Temmuz 2000 118.800.000 86.922.900
1 Ocak 2000 109.800.000 80.550.900
1 Eylül 1999 93.600.000 68.518.800
1 Temmuz 1999 93.600.000 68.631.120
1 Ocak 1999 78.075.000 57.620.790
1 Ağustos 1998 47.839.500 33.808.514
1 Temmuz 1998 35.437.500 25.533.900
1 Ocak 1998 35.437.500 24.518.025
1 Ağustos 1997 35.437.500 22.943.025
1 Ocak 1997 17.010.000 11.422.152
1 Ağustos 1996 17.010.000 11.084.652
1 Ocak 1996 8.460.000 5.739.193
1 Eylül 1995 8.460.000 5.514.192
1 Ocak 1995 4.173.750 2.834.429
1 Eylül 1994 4.173.750 2.759.429
1 Haziran 1994 2.497.500 1.711.437
1 Ocak 1994 2.497.500 1.713.435
1 Ağustos 1993 2.497.500 1.563.473
1 Ocak 1993 1.449.000 922.839
1 Ağustos 1992 1.449.000 907.839
1 Ocak 1992 801.000 511.911
1 Ağustos 1991 801.000 502.911
1 Ocak 1991 414.000 266.454
1 Ağustos 1990 414.000 261.954
1 Ocak 1990 225.000 146.475
1 Ağustos 1989 225.000 141.975
1 Ocak 1989 126.000 82.431
1 Temmuz 1998 126.000 81.876
1 Ocak 1988 74.250 50.595
1 Temmuz 1987 74.250 49.095
1 Ocak 1986 41.400 28.038
1 Ekim 1985 41.400 28.000
1 Nisan 1984 24.525 16.421
1 Ocak 1983 16.200 10.958
1 Ocak 1982 10.000 7.405
1 Mayıs 1981 10.000 7.378
1 Mayıs 1979 5.400 3.259
1 Ocak 1978 3.300 2.102
1 Haziran 1976 1.800 1.222
1 Ocak 1975 1.200 849

yıllara göre asgari ücret verileri tüm yıllar için hazırlanmıştır.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016 yılında   aşağıdaki tabloda gösterildiği  şekilde hesaplanır .2016 yılı rakamları 1 yıl için geçerlidir.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2016 tablosu

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1647.00
 SSK PRİMİ    %20,05 (İşveren Payı) 337,64
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTAFONU % 2  32,94
 İŞVERENE TOPLAM MALİYET  2017,58
Devlet katkısı 110,10
 Katkı sonrası maliyet  1907,48
%5 işveren primi indirimi olursa 82,35
 İndirim sonrası maliyet  1825,19

 

Devlet katkısı 110,10 TL dir

İşveren payı prim oranı %20,5  ve işsizlik sigortası primi %2 şeklindedir.İşyeri tehlike sınıf ve derecesi %2 olup sabittir.  5510 sayılı kanunun 81.maddesi ı’ bendine göre işveren priminde %5 indirimi olabilir.

01.01.2016-31.12.2016 Yılı için asgari ücret işverene maliyeti

2016 yılı AGİ tutarları asgari geçim indirimi miktarları

2016 yılı  AGİ miktarları belli oldu . Brüt asgari ücretin 1647.00 TL olması nedeniyle hesaplama sonuçları tablo halinde aşağıdaki gibidir. Geçerlilik süresi 01.01.2016-31.12.2016 arasıdır. Görüldüğü gibi 1 yıl içinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Brüt asgari ücret                         1.647,00 TL

Bekar çocuksuz                                     123,53
Evli, eş çalışıyor  çocuk yok                 123,53
Evli, eş çalışıyor 1 çocuk                       142,05
Evli, eş çalışıyor  2 çocuk                      160,58
Evli, eş çalışıyor 3 çocuk                       185.29
Evli, eşi çalışıyor 4 çocuk                      197.64

Evli eş çalışmıyor çocuk yok                 148,23
Evli eş çalışmıyor  1 çocuk                     166,76
Evli eşi çalışmıyor  2 çocuk                    185,29
Evli eş çalışmıyor  3 çocuk                     209.99
Evli eş çalışmıyor  4 çocuk                     209.99

 

AG

Asgari ücret saat ücreti ve fazla mesai hesaplama 2016

Asgari ücret ile çalışmalarda saat ücreti ve fazla mesai 2016 yılı için aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Haftalık çalışma saati 45 saattir. Haftada 1 gün tatildir. günlük normal çalışma 45/6 = 7,5 saattir. Aylık 7,5*30 = 225 saat çalışılır. Asgari ücret 2016 yılının tamamı için 1647,00  TL dir. Bu rakamı 225 e bölersek 1647,00/225 = 7,32 TL saatlik ücret ortaya çıkar .

Sonuç olarak 2016 saatlik asgari ücret Brüt;
01.01.2016-31.12 2016 arası 7,32 TL   olarak hesaplanır .
Mesailerde bu ücret %50 artırılarak kullanılır.

Dolayısı ile asgari ücretli her çalıştığı 1 saat için saatlik ücret * 1,5 kat ücret alır .

Fazla mesai miktarlarını yazalım .
01.01.2016-31.12 2016 arası 7,32 TL * 1,5 = 10,98 TL dir
rakamlar brüt olarak hesaplanmıştır

Kaç saat mesai yapmış iseniz 10,98 ile  çarparak brüt mesai ücretine ulaşabilirsiniz.

Agi hariç asgari ücret 1177,46 TL olduğuna göre saatlik net 5,23 TL olur . Fazla mesai saatlik ise net 7,85 TL dir

kapıcı asgari ücreti ve maaşı 2016

2016 ocak ayında kapıcılar brüt 1647 ,  net   1399,95  TL alacak . 01.01.2016-31.12.2016  arası brüt asgari ücret 1647  TL oldu . Tespit edilen miktar 1 yıl için verilecek . Dolayısı ile Temmuz 2016 ayında zam yok .

2016 yılı tümünde  kapıcı asgari ücret hesaplamaları ve apartman yönetimine maliyetleri aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47
KESİNTİLER TOPLAMI 247,05
NET ELE GEÇEN 1.399,95
APARTMAN YÖNETİMİNE  TOPLAM MALİYET 2016 yılı
ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK İŞVEREN PRİMİ % 20.5 337,64
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 32,94
Maliyet 2017,58

110,10 TL devlet tarafından karşılanacak

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin (ı) bendine göre şartaları sağlayanlara 82,35 TL indirim sağlanacaktır

 

Asgari ücret ne zaman 1300 TL olacak

Asgari ücret ne zaman 1300 Tl olacak ?

2016 yılı ocak ayından itibaren asgari ücretin net 1300 TL olacağı öngörülmektedir. Bu yaklaşık olarak %30 zam demektir. Direk brüt ücrete %30 zammı yapılacağı  yolsa eş ve çocuk yardımına göre net ücret mi artırılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Asgari ücretin bir kısmı vergi dışı kalabilir. Hükümet kurulduktan sonra çalışma yapılacak ve düzenleme yapılacaktır. Asgari ücrete bağlı tüm hesaplama vergi prim ve borçlanma miktarları da % 30 artabilir. Son düzenlemeler sitemizde yer alacaktır.

2015 asgari ücret 2015 Ocak ne kadar net brüt tablo zammı

1Asgari ücret 2015 yılında ocak haziran için %6 temmuz aralık için %6 zam geldi .

Buna göre 01.01.2015-30.06.2015 arası brüt 1201,50  TL  net 949,07  TL

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 14 (-)     168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 (-)       12,02
GELİR VERGİSİ %15 (-)     153,19
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ bekar (+)       90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,59 (-)        9,12
NET ASGARİ ÜCRET Bekar için     949,07
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET  1.201,50
SGK PRİMİ % 20,50 ( İşveren Payı )     246,31
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2       24,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET  1.471,84

01.07.2015-31.12.2015 arası brüt 1273,50  TL  net  1000,55  TL

olarak açıklandı

ASGARİ ÜCRET 1.273,50
SGK PRİMİ % 14 (-)     178,29
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 (-)       12,74
GELİR VERGİSİ %15 (-)     162,37
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ bekar (+)       90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,59 (-)        9,67
NET ASGARİ ÜCRET Bekar için  1.000,55
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET  1.273,50
SGK PRİMİ % 20,50 ( İşveren Payı )     261,07
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2       25,47
İŞVERENE TOPLAM MALİYET  1.560,04

 

AGİ ile ele geçen miktarlar aşağıdadır.

AGİ Net asgari Ücret AGİ ile ele geçen
Bekâr 90,11 910,44 1000,55
Evli eş çalışıyor 90,11 910,44 1000,55
Evli eş çalışıyor 1 çocuk sahibi 103,63 910,44 1014,07
Evli eş çalışıyor 2 çocuk sahibi 117,15 910,44 1027,59
Evli eş çalışıyor3 çocuk sahibi 135,17 910,44 1045,61
Evli eş çalışıyor 4 çocuk sahibi 144,18 910,44 1054,62
Evli eş çalışıyor 5 çocuk sahibi 153,19 910,44 1063,63
Evli eş çalışmıyor 108,13 910,44 1018,57
Evli eş çalışmıyor 1 çocuk sahibi 121,65 910,44 1032,09
Evli eş çalışmıyor 2 çocuk sahibi 135,17 910,44 1045,61
Evli eş çalışmıyor 3 çocuk sahibi 153,19 910,44 1063,63
Evli eş çalışmıyor 4 çocuk sahibi 153,19 910,44 1063,63

Asgari geçim indirimi 2015 agi 2015 tablo hesaplama

Asgari geçim indirimi 2015 agi tablo hesaplama

2015 asgari ücret Brüt 1273,50 TL oldu. AGİ den önce net rakam 910,44 TL dir . Durumunuza göre aşağıdaki asgari geçim indirimi miktarları eklenerek net elinize geçecek rakamı bulabilirsiniz.

Aşağıdaki agi miktarları

 bekar                   90,11
 Çalışmayan eş                   18,02
 1 çocuk için                   13,52
 2 çocuk için                   13,52
 3.çocuk için                   18,02
 4 çocuk için                     9,01
 agi üst                 153,19

Bekar 910,44 +90,11 = 1000,55 TL alacak

Hesaplanmış tablo

AGİ Net asgari Ücret AGİ ile ele geçen
Bekâr 90,11 910,44 1000,55
Evli eş çalışıyor 90,11 910,44 1000,55
Evli eş çalışıyor 1 çocuk sahibi 103,63 910,44 1014,07
Evli eş çalışıyor 2 çocuk sahibi 117,15 910,44 1027,59
Evli eş çalışıyor3 çocuk sahibi 135,17 910,44 1045,61
Evli eş çalışıyor 4 çocuk sahibi 144,18 910,44 1054,62
Evli eş çalışıyor 5 çocuk sahibi 153,19 910,44 1063,63
Evli eş çalışmıyor 108,13 910,44 1018,57
Evli eş çalışmıyor 1 çocuk sahibi 121,65 910,44 1032,09
Evli eş çalışmıyor 2 çocuk sahibi 135,17 910,44 1045,61
Evli eş çalışmıyor 3 çocuk sahibi 153,19 910,44 1063,63
Evli eş çalışmıyor 4 çocuk sahibi 153,19 910,44 1063,63

 

2015 Mayıs Ayından itibaren agi hesaplama şekli  3 çocuk için değişmiştir.

sakatlık indirimi tutarları 2016

Sakatlık indirimi tutarları 2016 bilgileri aşağıdaki gibidir .

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler)    900.00
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler)   460,00
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler)   210,00

Yukardaki tabloda gösterilen miktarlardan  vergi kesilmez.